Hvis I leder efter mobo company care kan de findes ved at klikke på logoet.

(Dette er en altruistisk service, da jeg ikke har noget med dem at gøre)

Velkommen til www.mobo.dk

Jeg bruger ikke denne hjemmeside for tiden til andet end mail, men der kommer noget ved en senere lejlighed.
Du kan sende mig en mail.

Welcome to www.mobo.dk

I do not use this site for anything these days except email, but something wil show up at a later time.
You may send me an email.

Bienvenue à www.mobo.dk

Je n'utilise que cet adresse pour recevoir des mails, mais je ferai un vrai site quand j'aurai le temps.
Vous pouvez m'envoyer un mail.
Morten Bo Nielsen